Yung Nguyen & Co.

YUNG NGUYEN & show more

0861143112

UNIT 9/478, WILLIAM STREET, PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

http://WWW.YUNGNGUYEN.COM/

Claim this Business

YUNG NGUYEN & CO. LAWYERS

Yung Nguyen & Co là một văn phòng Luật chuyên trách cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện với trình độ chuyên nghiệp cao nhất. Chúng tôi hãnh diện là những nhà cố vấn đáng tin cậy và hết lòng với quí khách. Chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý và thương mại cho các cá nhân, các chủ doanh nghiệp, cổ đông, doanh nghiệp nhỏ, và các công ty trong nước và quốc tế.

Chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn trong các lãnh vực pháp lý dưới đây:

Gia đình

 • Ly dị
 • Giải quyết tài sản và tài chánh
 • Lệnh ngăn cấm của tòa án
 • Sắp xếp cách nuôi dưỡng con cái cho cha mẹ
 • Cấp dưỡng vợ chồng

Bất Động Sản

 • Cho Thuê
 • Mua lại tài sản và thanh lý
 • Sang nhượng

Thương mại

 • Mua bán cơ sở kinh doanh
 • Giải quyết tranh chấp kiện tụng
 • Tư vấn hợp đồng
 • Thu hồi nợ

Luật hình sự

 • Gây thương tích
 • Tội phạm ma túy
 • Tội phạm tài chính
 • Lừa đảo
 • Rửa tiền
 • Quấy rối tình dục
 • Tội phạm tronh doanh nghiệp và công ty

Di trú

 • Visa kinh doanh
 • Nhập cư theo diện gia đình
 • Diện visa chủ nhân bảo lãnh và tay nghề
 • Xử lý việc visa bị từ chối hoặc hủy bỏ
 • Các đơn gởi đến toà án các cấp

Ủy thác và tài sản

 • Lập kế hoạch cho tài sản
 • Soạn thảo các chứng thư di chúc và khoản ủy thác
 • Các dịch vụ và cố vấn về quản lý tài sản và khoản ủy thác

Công ty

 • Sát nhập và mua lại
 • Gọi vốn
 • Quản trị doanh nghiệp và tư vấn hội đồng quản trị

Xin liên lạc chúng tôi hôm nay để thảo luận các yêu cầu pháp lý của quí vị

(08) 6114 3112 | F (08) 6114 3112 | E info@yungnguyen.com
www.yungnguyen.com | A Unit 9/478 William Street, Perth, Western Australia 6000

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »