Việt Nam Canh Tân

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Tổ Quốc Việt Nam, kính chúc BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc, Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Đồng Hương một năm Kỷ Hợi:

AN KHANG - PHƯỚC LỘC - THÀNH ĐẠT

Trân trọng
Trần Cao Hoài - Mob: 0412 085 126
Nguyễn Văn Hiền - Mob: 0429 125 727
Web: http://www.viettan.org

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »