TTL & Associates

featured

TTL & Associates VĂN PHÒNG KẾ TOÁN UY TÍN CỦA CỘNG ĐỒNG LÊ THANH TIẾN Chuyên đảm nhận mọi dịch vụ liên hệ show more

0892279336

220 Bulwer Street, Perth, Perth

Claim this Business

TTL & Associates
VĂN PHÒNG KẾ TOÁN UY TÍN CỦA CỘNG ĐỒNG LÊ THANH TIẾN

Chuyên đảm nhận mọi dịch vụ liên hệ đến việc:

  • Khai thuế lợi tức, thuế GST cho cá nhân, tổ hợp, hợp doanh và công ty.
  • Áp dụng kỹ thuật tối tân BankLink để giữ gìn sổ sách và báo cáo tài chánh định kỳ một cách chính xác, nhanh chóng và ít tốn kém.
  • Cố vấn về việc kế hoạch hoá tài chánh, quản lý và điều hành cơ sở kinh doanh.
  • Cố vấn về việc thành lập công ty, chọn lựa hình thức kinh doanh thích hợp hoàn cảnh gia đình.
  • Giải quyết các khó khăn liên quan đến thuế vụ và lương bổng công nhân.
  • Thành lập riêng sổ sách về tiền Hưu trí.
  • Hướng dẫn cách giữ gìn sổ sách theo yêu cầu của chính phủ.

Xin liên lạc LÊ THANH TIẾN

Attachments: TL-ASSOCIATES

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »