Truong Viet Ngu Tin Lanh

Truong Viet Ngu Tin Lanh Địa chỉ: 1 Thyme Court, Mirrabooka WA 6061 Thời gian học: Thứ Bảy hàng tuần, theo lịch trình học show more

0892473455 / 0402341498

1, THYME COURT, MIRRABOOKA, WESTERN AUSTRALIA 6061

Claim this Business

Truong Viet Ngu Tin Lanh

Địa chỉ: 1 Thyme Court, Mirrabooka WA 6061
Thời gian học: Thứ Bảy hàng tuần, theo lịch trình học của Trường Úc, từ 10 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa
Chương trình: Dạy Việt Ngữ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 9.
Với đầy đủ tài liệu được cung cấp từ Trường Đại Học Melbourne.

Điện thoại liên lạc: 9247 3455 – 0402 341 498

Mục đích: Giúp cho các em nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt và giúp cho các
em có những sinh hoạt chung trong cộng đồng người Việt.

Attachments: Truong-Viet-Ngu-Tin-Lanh

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »