Truong Viet & Hoa Ngu

柏 斯 中 文 學 校  - show more

0894440328 / 0423587653

CÔ TRINH, PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

柏 斯 中 文 學 校  - PERTH CHINESE SCHOOL
Trường Dạy Hoa Ngữ (MANDARIN) cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên

Chương trình: đọc, viết, nói, ca hát, ...
(1) Giờ học: Saturday (thứ bảy), từ 2pm đến 4pm
Địa chỉ:  West Leederville Primary School, 58 Northwood St, West Leederville 6007
(2) Giờ học: Sunday (Chủ nhật) từ 9.30am đến 12pm
Địa chỉ: Mt Lawley Senior High School, 65 Woodsome Street, Mt Lawley 6050
(3) Piano lesson by appointment for children
Liên lạc Cô Trinh: 9444 0328 hay 0423 587 653

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »