Dang Trenda Driving School

Dang Trenda Driving show more

0861616097 / 0432004493

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

Dang Trenda Driving School

INSTRUCTOR: DANG THI HOAI TRANG
CERTIFICATE IV DRIVING INSTRUCTION IN TRANSPORT & LOGISTIC

At Trenda Driving School you can expect :

  • Professional instructor
  • Maximum safety in a car
  • Dual control car for added confidence

You’ll love learning to drive and be confident when it comes time to take your test. Most important, you will learn to be a safe and responsible driver when you’re finally out there on your own.
Xin liên hệ với Hoài Trang :

  • Hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu về luật và an toàn.
  • Giá cả phải chăng.

Bạn sẽ yêu việc học lái xe và tự tin khi nói đến thời gian thực tập của bạn. Quan trọng nhất, bạn sẽ trở thành một người lái xe an toàn và có trách nhiệm.

Xin liên lạc Hoài Trang - 0432 004 493 - 6161 6097

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »