Tin Electrics, Air Conditioning, Gas Installation & Services

TIN ELECTRICS , AIR show more

0893421832 / 0439700023

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

TIN ELECTRICS , AIR CONDITIONING, GAS INSTALLATION & SERVICES

LIC NO. EC 002089, R.A.C Lic No. 19686, GF. 011324

DOMESTIC - COMMERCIAL

CHUYÊN ĐẢM NHẬN:   

  • Nhận sửa và lắp ráp phòng lạnh cho nhà hàng, lunchbar  (cool room)
  • Tất cả về điện nhà, cửa tiệm, hãng xưởng, v.v...
  • Bình nước nóng (Điện , gas)
  • Bếp (Điện, gas)
  • Gắn máy lạnh split system.
  • Air Cooler.

Công việc bảo đảm - Giá phải chăng - Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
Xin liên lạc Tâm qua số điện thoại MOB: 0439 700 023
Sau giờ làm việc xin gọi Tel : 9342 1832

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »