TAN DANG BLINDS

TAN DANG SUPPLY & show more

Claim this Business

TAN DANG

SUPPLY & FITTING OF NEW BLINDS AND REPAIR
Chuyên cung cấp, gắn và sửa tất cả các loại màn

  • ROMfN BLINDS
  • VERTICALS - Sáo đứng
  • HOLLANDS - Màn cuốn
  • VENETIANS - Sáo ngang
  • CANVAS AWNINGS - Màn vải bố
  • GLIDE PANELS

Xin liên lạc Đặng Hoàng Tân Mob: 021 060 315 - Sau 6 giờ xin gọi Tel: 9276 7198

Làm việc tận tâm kỷ lưỡng, trên 30 năm kinh nghiệm. Đo đạc và khảo giá miễn phí

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »