Super Door Pty Ltd

Super Door Pty show more

0892496867 / 0421998809

3, MANNA CLOSE, MIRRABOOKA, WESTERN AUSTRALIA 6061

http://WWW.SUPERDOOR.COM.AU/

Claim this Business

Super Door Pty Ltd

Nhận làm, lắp đặt và sửa chữa:

 • Các loại cửa an toàn : nhôm, lưới thép, trang trí.
 • Khung cửa sổ an toàn, lưới ruồi các loại.
 • Cửa cuốn.
 • Cửa kiếng các loại.
 • Phòng tắm kiếng, tủ âm kiếng.
 • Các loại kiếng thương mại.

We are specialized in Supplying, Installing & Repairing

 • Security doors & window grilles
 • Glass doors & windows : Sliding doors, multi stack.
 • Roller shutters.
 • Showers, mirrors.
 • Wardrobes
 • Commercial doors.

Đo đạc và khảo giá miễn phí

Tận tâm, Uy tín, Chu đáo và Vui vẻ
Chất lượng tốt. Giá rẻ bất ngờ.

Xin liên lạc Huân - 0421 998 809
Tel/Fax: 9249 6867
Office: 3 Manna Close, Mirrabooka, WA 6061
Factory: Unit 5/2 Commerce Street, Malaga WA 6090
Email: superdoor@hotmail.com.au   Web: www.superdoor.com.au

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »