Nguyen’s Refrigeration

NGUYỄN’S show more

0413789439

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

NGUYỄN’S REFRIGERATION

REGISTRATION NO. 1382R

DOMESTIC – COMMERCIAL – INDUSTRIAL

Chuyên nhận sửa :

  • Tủ lạnh ( Fridge)
  • Tủ đong đá ( Freezer)
  • Phòng lạnh ( Coolroom)
  • Máy lạnh (Airconditioner)
  • Máy lạnh nhà & Máy lạnh trong xe
  • Máy giặt đồ

Công việc bảo đảm – Có giá đặc biệt cho Quý Đồng Hương.

Xin vui lòng liên lạc Nguyễn - 0413 789 439

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »