Kim Son Cash & Carry

KIM SƠN Cash & Carry Wholesale and Retail of FOOD PACKAGING & CLEANING PRODUCTS Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất show more

0892484488 / 0862616019

10/15, BONNER DRIVE, MALAGA, WESTERN AUSTRALIA 6090

Claim this Business

KIM SƠN Cash & Carry

Wholesale and Retail of FOOD PACKAGING & CLEANING PRODUCTS

Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất cả các mặt hàng cho Lunchbar, Food Take Away, Bakery, Restaurant, Fruits & Vegies và Butcher shop.

KIM SƠN MALAGA
10/15 Bonner Drive,
Malaga, WA 6090
Tel: 9248 4488

KIM SƠN MIDLAND
2/58 The Crescent Ave,
Midland, WA 6056
Tel: 6261 6019

KIM SƠN ALEXANDER HEIGHTS
Shop 16a, 200 Mirrabooka Ave,
Alexander Hts, WA 6061,
Tel: 6260 8760

Nhận chở container từ cảng về Malaga và đem trả lại cảng $460 + GST,  giá bao gồm tất cả chi phí. Tổng cộng phải trả là $506.

Attachments: Kim Son Grocery A4 2017

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »