GVS Contruction & Shop Fitting Pty Ltd

GVS CONSTRUCTION AND SHOPPING FITTING DESIGN & CONSTRUCT NHÀ THẦU XÂY CẤT VIỆT NAM Nhận lo thủ tục giấy tờ, thiết kế show more

Claim this Business

GVS CONSTRUCTION AND SHOPPING FITTING
DESIGN & CONSTRUCT NHÀ THẦU XÂY CẤT VIỆT NAM

Nhận lo thủ tục giấy tờ, thiết kế & thi công : Hãng xưởng, shops, nhà hàng, trung tâm thương mại và xây cất nhà cửa (individual design/Custom build), v . v…

  • Commercial pre-cast / Tilt up construction
  • Shopping Centre Construction / Renovation
  • Industrial Factory – Warehouse
  • Commercial Fit-out (Bar, Café, Restaurant, Office,
  • Nail, Chemist, Bakery, …)
  • Project Management
  • Land Subdivision
  • Individual design and build
  • Multi Unit Development / Subdivision

UY TÍN – TẬN TÂM – TRÁCH NHIỆM
NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

Xin liên lạc: Simon Sĩ Phạm - Director / Owner
Designer & Registered Builder - Shop Fitter - Builders Registration Number 14258
Mob: 0402 354 510   Phone: (08) 9349 0315   Fax: (08) 9349 0311
Email: simon@gvsconstruction.com.au      Web: www.gvsconstruction.com.au
PO Box 3032, Yokine WA 6060

Attachments: GVS Contruction & Shop Fitting Pty Ltd

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »