Don Mok Glass & Aluminium

Don Mok Glass & show more

0892499295 / 0418943359

UNIT 1/22, JUNA DRIVE, MALAGA WA, WESTERN AUSTRALIA 6090

http://WWW.DONMOKGLASS.COM.AU/

Claim this Business

Don Mok Glass & Aluminium

CÔNG TY CỬA KIẾNG VIỆT NAM

CHUYÊN MÔN VỀ:

 • Cửa Kiếng và Cửa Sổ cho Nhà và Shop.
 • Cửa An Toàn, Cửa Lưới Ruồi.
 • Kiếng Tủ Quần Áo.
 • Cửa Phòng Tắm.

SPECIALIST IN:

 • Manufacture Windows & Doors
 • Security Door & Screens
 • Shower Screens
 • Mirror Robes
 • Commercial Doors
 • General Glazing
 • French Doors
 • Bifold Doors
 • Shopfronts

 

Mạc Thiếu Dũng Kính Mời !
Tel: 9249 9295 - Mob: 0418 943 359

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »