Dien Lanh Hai Phu

Điện Lạnh Hải show more

0402918607

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

Điện Lạnh Hải Phú

Chuyên nhận sửa :

  • Tủ lạnh (Fridge)
  • Máy giặt đồ (Washing machine)
  • Máy sấy (Dryer)
  • Tủ đông đá (Freezer)
  • Lắp đặt phòng lạnh (Coolroom)
  • Máy lạnh (Airconditioner)

Công việc bảo đảm. Nhân dịp đầu Xuân Hải Phú, xin chúc Quí Đồng Hương năm mới Phú Quí Bình An.

Xin liên lạc Hải Phú - 0402 918 607

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »