Anh Lâm Driving School

Anh show more

Claim this Business

Anh Lâm Driving School

 • Mục đích của chúng tôi là hướng dẫn quý vị lái xe một cách
  an toàn, tự tin và thông thạo về luật lái xe. Lái xe an toàn là
  bảo vệ mạng sống cho tất cả chúng ta
 • Hướng dẫn tận tâm, an toàn và dễ hiểu
 • Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn của chúng tôi

 

 • Qualified professional instructor
 • Extremely patient and experience in instruction
 • Guide you through every safety steps of the Australian road rules
 • Students satisfaction guaranteed
 • 1 hour per lesson (NOT 45 mins)

Our mission is to teach our students to become independent drivers who are confident
and safe for their entire driving lives. Safe driving saves everyone's lives

Giá cả phải chăng
Reasonable rates

Xin vui lòng liên lạc ANH LÂM để biết thêm chi tiết -  0410 233 977

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »