TNH Construction

0401050981

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

TNH Construction

SPECIALIZING IN:

 • SHOP FITTING
 • GATES & PATIOS
 • WALL & FENCING
 • TIMBER FLOORING
 • PAINTING
 • RENOVATION
CHUYÊN NHẬN:

 • SỬA SANG SHOP
 • LÀM CỔNG & PATIOS
 • LÀM TƯỜNG & HÀNG RÀO
 • LÓT SÀN
 • SƠN CÁC LOẠI
 • SỬA CHỮA

Xin liên lạc Tung (0401 050 981) hoặc Kevin (0403 347 754).

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »