TDT Electrical Group

TDT Electrical Group Pty Ltd EC: 11113   AU: 30525   ACN: 167 310 634   ABN: 29 167 310 634 DOMESTIC - INDUSTRIAL - COMMERCIAL SOLAR POWER 展示更多

0403206805

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

TDT Electrical Group Pty Ltd

EC: 11113   AU: 30525   ACN: 167 310 634   ABN: 29 167 310 634

DOMESTIC - INDUSTRIAL - COMMERCIAL
SOLAR POWER & AIRCONDITIONING

Công ty chuyên về điện cho nhà dân, shopping, hãng xưởng và công ty builders. Sản phẩm của chúng tôi gồm có :

1.  Điện năng lượng mặt trời (Solar Power)
* Chúng tôi chuyên cung cấp, lắp đặt và sửa chữa mọi sản phẩm về năng lượng mặt trời.
* Hướng dẫn và làm những thủ tục cho khách hàng miễn phí.
(Retail approval and Western Power approval).
* Cung cấp thông tin về sản phẩm rõ ràng, hợp lý.
* Phân tích chi tiết về sản phẩm, có thể tiết kiệm tiền cho khách hàng với mức tối đa.
* Lắp ráp theo tiêu chuẩn của Clean Energy Counsil.
* Lắp ráp dàn dự trữ năng lượng để giành cho ban đêm.

2. Điện lạnh (Airconditioning and Refridgertion)
* Cung cấp và lắp ráp dàn máy lạnh:  Fujitsu     Mitsubishi     Panasonic     Samsung
* Máy điều hòa: Split system, Ducted system (Máy cho toàn nhà), Evaporative (Máy hơi nước)
* Máy làm lạnh : Coolroom & Fridger

Công ty có đầy đủ giấy tờ & bằng cấp hành nghề tại Úc.

Mọi chi tết xin liên Tom Phan 
Mobile : 0403 206 805
Email : tdtelectricalairservice@gmail.com

Attachments: TDT Electrical A4 2017

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »