Swan Driving School

0892422663 / 0423227144

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

Swan Driving School

Instructor người Việt, từng giảng dạy cho trường dạy lái xe lớn nhất ở Tây Úc, Best West Driving School.Trường có đến 80 giảng viên, chúng tôi thường xuyên trao dồi, đúc kết những kinh nghiệm sau những kỳ thi, vì thế, học viên luôn đạt được hiệu quả cao.

As a Vietnamese instructor, I used to teach for Best West Driving School. The largest driving school in Perth with 80 instructors, we always sharing our experiences to correct all mistakes incurred at the assessments. As a result, my pass rates have always been excellent.

GIÁ CHI PHÍ:
Dạy lý thuyết: Miễn Phí
Miễn phí 60 phút THỰC HÀNH lái xe
Giảm giá cho học sinh

PRICING:
Free Theory Lessons
Free 60 mins Driving Lesson
Student discount

Xin liên lạc Bình Trần - 0423 227 144 / 9242 2663

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »