Lending Design

Lending Design THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA NHÀ Ở HOẶC MUA BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ 展示更多

0438881168

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

Lending Design

THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA NHÀ Ở HOẶC MUA BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ CHUYỂN SANG LÃI SUẤT THẤP. PHÂN LỜI QUÝ VỊ TRẢ CÓ ĐÚNG CHƯA????

  • Mua nhà để ở với lãi suất Thay đổi thấp khoảng chừng 3.54%
  • Vay tiền đầu tư ở mức thấp khoảng chừng 3.86%
  • Vay tiền xây dựng
  • Vay cho doanh nghiệp / Vay vốn để kinh doanh nhượng quyền
  • Chuyển đổi để được lãi xuất và phí ngân hàng thấp hơn
  • Gom các khoản nợ lại với nhau
  • Tiền vay có bảo chứng của Cha mẹ, không phải trả bảo hiểm tiền vay thế chấp
  • Tín dụng khiếm khuyết, phá sản
  • Vay với ít đòi hỏi về giấy tờ
  • 35 Ngân hàng lớn và cơ sở cho vay Tư nhân

Tôi sẽ tìm những khoản vay phù hợp nhất cho quý vị.
Miễn phí, không ràng buộc, chúng tôi có mặt cho mọi nhu cầu về tài chính của quý vị.
Chuyên nghiệp - Uy tín - Kinh nghiệm - Kiên nhẫn - Thận trọng - Phục vụ Thượng khách

Sandy Tang 

曾宝珊
ACL 385265/ CRN 486702

M: 0438 881 168
F: (08) 9200 4406
E: sandyt@lendingdesign.com.au

Attachments: LENDING DESIGN VYP 2017

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »