Hong Chí Driving School

Hồng Chí Driving 展示更多

0892475273 / 0419190880

10, BOUGAINVILLEA COURT, MARANGAROO, WESTERN AUSTRALIA 6064

Claim this Business

Hồng Chí Driving School

Chuyên dạy số tay & số tự động.

Đến với Hong Chi driving school, nhiều kinh nghiệm :

  • Quý Vị sẽ được hướng dẫn một cách tận tâm và vui vẻ.
  • Quý Vị sẽ hài lòng với kỷ luật lái xe an toàn.
  • Quý Vị sẽ nhận được một sự hiểu biết rộng rãi về Luật giao thông.
  • Giá đặc biệt cho học sinh, pensioners và những người thất nghiệp.
  • We can speak Vietnamese, English, Chinese and French.
  • Chúng tôi có thể nói tiếng Việt, Anh, Hoa và tiếng Pháp.

Xin liên lạc Ngô Chí Đức - 0419 190 880 - 9147 5273
hoặc Hằng Nguyễn - 0424 063 988 - 9342 8581

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »