Fiona’s Curtains

FIONA’S CURTAINS Windows 展示更多

0892472038 / 0438420964

71 GOSSAMER AVE, , MIRRABOOKA,, WA, 6061, AUSTRALIA, WESTERN AUSTRALIA 6061

Claim this Business

FIONA’S CURTAINS
Windows Decór Specialist.
A.B.N: 51 449 018 683

  • Chuyên may các loại màn thời trang: Âu, Á, Mỹ
  • Các loại blinds: Vertical, Holland, Roman, v.v…
  • Các loại Venetians: Alum, Timber, PVC, v.v…
  • Nhận thiết kế cho nhà mới , văn phòng, shop, hãng.
  • Đầy đủ samples vải và đồ phụ tùng.

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG – TOP QUALITY FOR LOWEST PRICE,  SATISFIED GUARANTEED.

Xin liên lạc Cảnh - 9247 2038 / 0438 420 964

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »