CL Accountant

CL ACCOUNTANT REGISTERED 展示更多

0400552152 / 0402 609 272

SUITE 4/1, Perth, Perth, SUITE 4/1, WEST ROAD, BASSENDEAN, WESTERN AUSTRALIA 6054

Claim this Business

CL ACCOUNTANT
REGISTERED TAX AGENT

Public Practice Services | Tax Advice | Business Services | Bookkeeping Services | Registered ASIC Agent Tax agent

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ:

  • Hỗ trợ khai thuế cho công ty, trust, partnership, sole trader và cá nhân.
  • Hỗ trợ đăng ký TFN & ABN cho doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ cá nhân đăng ký GST, PAYG withholding cho doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ, tư vấn và thiết lập công ty, trust, partnership và sole trader.
  • Hỗ trợ, tư vấn và giúp đăng ký single touch payroll (STP); đồng thời hướng dẫn cách sử dụng các chương trình như MYOB, quickbook and Xero cho mục đích STP.
  • Nhận và giúp coi số sách cho doanh nghiệp (bookkeeper).
  • Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề thuế vụ khác như mua bán cơ sở thương mại, mua nhà để đầu tư, v.v..
  • Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng như: NaIl beauty salon, Lunch bar takeaway, Restaurant, Bakery, Vegetable & Fruits, Dentistry, Building & Construcflon, Consultant ServIces, Newsagency/Lotto, FIsh & ChIps, Cleaning Services, Farming, v.V..

Mọi thắc mắc in vui lòng liên lạc

Office: SUITE 4/2 WEST ROAD, BASSENDEAN WA 6054
PO Box: 3136 BASSENDEAN DC WA 6942
Tel/Fax: (08) 6153 0581
Email : info@claccountant.com.au www.claccountant.com.au

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »