CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ RADIO – PERTH

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT 展示更多

Perth

Claim this Business

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ RADIO - PERTH

ĐÀI HỒN VIỆT (MELBOURNE)

TRÊN BĂNG TẦN 65.7AM

Phát thanh mỗi tối từ Thứ Hai đến Chủ Nhật lúc 5 giờ chiều đến 6 giờ tối

Email: honvietradio@nicheradio.com.au

ĐÀI VIETNAMESE RADIO TÂY ÚC

6EBA - FM TÁN SỐ 95.3FM

Phát thanh mỗi tối Thứ Sáu lúc 6 giờ tối đến 7 giờ tối

Điện thoại để liên lạc: 0488 042 182 hay 0433 645 109

Email: vietnamesewa@gmail.com

Website: www.vietnamesewa.org.au

ĐÀI VIETNAMESE SBS RADIO

TRÊN BĂNG TẦN  96.9FM

Chương trình Việt Ngữ của SBS Radio phát thanh mỗi ngày 1 buổi (7 giờ tối đến 8 giờ tối). Ngoài tin tức, thời sự còn có nhiều tiết mục đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của thính giả thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi khác nhau.

Điện thoại để liên lạc:

Tel: (03) 99492121 | Fax: (03) 9949 2385

Tel: (02) 94302828 | Fax: (02) 9438 1114

Email: vietnamese.programsbs.com.au

ĐÀI PHÁT THANH LẠC VIỆT

TRÊN BĂNG TẦN 89.7FM

TWIN CTITIES ( Wanneroo & Joondalup Tây Úc).

Phát thanh mỗi tối Chủ Nhật hằng tuần từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Một chương trình đa dạng với nhiêu tiết mục hữu ích. Tiếng nói trung thực nhân quyền và tự do hải ngoại phục vụ đồng hương VN.

Liên lạc CNV Trương Nguyệt-Ánh qua số 0414 703 338 hoặc

Email “radiolacviet ()gma1l.com”

Address: Building 15, ECU Joondalup WA 6027

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »