BV Plumbing & Gas Services

BV Plumbing & Gas 展示更多

0892484833 / 0420535775

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

BV Plumbing & Gas Services

Đặc biệt chúng tôi có hệ thống kiểm tra vị trí chỗ ống nước và ga bị rỉ hoặc bể.

Chuyên nhận lắp đặt hệ thống ga, nhận sửa và bảo trì :

 • Hệ thống nước nóng
 • Nghẹt đường ống
 • Ống nước bị bể
 • Bồn cầu & đường dẫn nước
 • Vồi nước bị rỉ, v.v…
 • Hot Water Systems
 • Leaking Taps
 • Blocked Drains
 • Gas Installations
 • Burst Pipes
 • Maintenance
 • Toilets & Cisterns
 • Renovations

 

 

Xin liên lạc Victor - 0420 535 775 / (08) 9248 4833
Fax: (08) 9248 4923
Email: vic@bvgas.com.au 

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »