Anhdo Walls & Ceilings

ANHDO Walls & 展示更多

0419857829

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

ANHDO Walls & Ceilings

WE SPECIALIZE IN:

 • Installing New Ceilings For Shops, Offices And Houses In Different Designs & Styles.
 • Fixing Sagging And Cracking Walls & Ceilings.
 • Dividing Rooms For Shops, Offices And Houses.
 • Tiling And Fixing Bathroom And Ofher Areas In The House.
 • Especially, We Also Do House Renovation To Transform Old House To A Completely New House.
 • Tiling And Fixing Bathroom And Other Areas In The House.
 • Especially, We Also Do House Renovation To Transform Old House To A Completely New House.

CHUYÊN:

 • Nhận thầu các kiểu trần nhà cho nhà shop & Office và nhà ở
 • Nhận sửa chữa tường và trần nhà bị trệ hay rạn nứt.
 • Nhận ngăn chia phòng shops & office và nhà ở.
 • Nhận lót gạch & sửa chữa phòng tắm và các khu vực khác trong nhà.
 • Đặc biệt, chúng tôi nhận sửa chữa nâng cấp toàn bộ nhà cũ thành nhà mới.

 

Việc làm Tận tâm, Uy tín, Kỷ lưỡng do thợ chuyên nghiệp đảm trách.
Xin liên lạc: Tuấn - 0419 857 829

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »