Vinaust Technology

CÔNG TY VINAUST TECHNOLOGY ABN 39 057 749 841 Sản xuất Hóa chất và phân bón phục vụ Nông Nghiệp Kỹ Sư VƯƠNG NGỌC Xem thêm

0892755357 / 0413135659

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

CÔNG TY VINAUST TECHNOLOGY

ABN 39 057 749 841

Sản xuất Hóa chất và phân bón phục vụ Nông Nghiệp
Kỹ Sư VƯƠNG NGỌC HƯNG
Giám đốc Kỹ Thuật

Hóa Học Ứng Dụng Đại Học Khoa Học Huế (Việt Nam)
Hóa Học Công Nghiệp Đại Học Murdoch (Tây Úc)
Hội Viên Danh Dự Học Viện Hóa Học Hoàng Gia Úc Châu (RACI)
Đặc biệt hướng dẫn tận tình và miễn phí cho Quý Đồng Hương Việt Nam về tất cả những kỹ thuật trồng trọt và sử dụng thuốc trừ sâu, rầy, nấm bệnh phá hoại mùa màng.

Mọi thắc mắc và lo lắng xin liên lạc:
Office: (08) 9275 5357
Mobile: 0413 135 659

Attachments: Vinaust Technology

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »