Victory Education Migration

VICTORY EDUCATION Xem thêm

0861137952 / 0433571381

SUITE 20/50, ST GEORGES TCE , PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

http://WWW.VEMVISAS.COM

Claim this Business

VICTORY EDUCATION MIGRATION – VEM
DỊCH VỤ DI TRÚ

VEM cung cấp giải pháp di trú tối ưu nhất cho từng trường hợp của khách hàng
VEM đặc biệt chú trọng kết hợp chuyên môn với đạo đức hành nghề để đem lại thành công về di trú cho khách hàng.

Giải pháp cho các diện di trú:

Visa Được Doanh Nghiệp Bảo trợ

 • Visa (Temporary) Subclass 457
 • Visa (Permanent) Subclass 186 và 187

Visa Kinh Doanh – Đầu Tư

 • Visa (Business Skills) Subclass 188/888
 • Visa (Business Talent) Subclass 132
 • Visa (Investor Retirement) Subclass 405

Visa Vợ Chồng – Người Thân

 • Visa (Parent) Subclass 103, Subclass 173/143, Subclass 804, Subclass 884/864
 • Visa (Partner) Subclass 300, Subclass 309/100, Subclass 820/801
 • Visa (Remaining Relative visa) Subclass 115, Subclass 835

Visa Du Học

 • Visa (Student) Subclass 500
 • Visa (Guardian) Subclass 590
 Visa Kỹ Năng – Chuyên Môn
 • Visa (Permanent Skilled Independent) Subclass 189
 • Visa (Regional and State/ Territory sponsored) Subclass 489/190
 • Visa (Distinguished Talent) Subclass 856
 • Visa (Graduate) Subclass 485

Visa Khác

 • Visa (Visitor) Subclass 600
 • Visa (Working holiday) Subclass 417, Subclass 462

Dịch Vụ Liên Quan Khác

• Visa bị từ chối hay bị hủy bỏ (Appeals – MRT and Ministerial)
• Citizenship

VEM tự hào cung cấp giải pháp di trú cho người Việt Nam.

Xin liên lạc:
Phong Diep Cao
Phone: (08) 61137952
Mobile: 0433571381
Email: Petercao@vemvisas.com
Website: www.vemvisas.com

Địa chỉ văn phòng:

Address 1: Suite 20, 50 St Georges Tce, Perth WA 6000
Address 2: 3 Hakea Close, Ballajura WA 6066

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »