Truong Viet Ngu Hung Vuong

TRƯỜNG VIỆT NGỮ Xem thêm

0421 999 372 / 0435 586 760

39, WOODDROW AVE, YOKIN, WESTERN AUSTRALIA 6060

Claim this Business

TRƯỜNG VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG

39 Woodrow Ave , Yokine WA 6060
facebook: hungvuongvietnameseschool@yahoo.com. ABN: 93 755 688 684

DẠY VIỆT NGỮ, TOÁN & COMPUTER , Thứ bảy từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều

  • Thầy cô có bằng cấp cao, nhiều kinh nghiệm và tận tâm.
  • Các em được dạy và học theo bộ sách được soạn thảo kỹ lưỡng, có hệ thống và thông dụng.
  • Chương trình học gồm ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, toán và nhiều sinh hoạt giáo dục khác.
  • Lớp Việt Ngữ từ 2 giờ đến 5 giờ. Lớp Toán từ 1 giờ. Lớp computer từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.

1. Thầy Phạm Phước Hải - Hiệu Trưởng.
Thạc sĩ (Master) Điện toán Pétrus Ký 66-73.
Sư Phạm Sài Gòn khóa 11 (74-74).

2. Thây Lê Văn Biên - Hiệu Phó.
Tốt nghiệp đại học Sư Phạm Toán và Đại Học Bách Khoa tại Việt Nam - Kỹ Thuật Xây Dựng.
Phó giám đốc Trung tâm luyện thi Đại Học Trần Quang Khải, quận 11, Sải Gỏn.

3. Cô Phạm Hồng Châu.
Dược sĩ (Pharmacist) Trưng Vương 63-69.

4. Cô Lê Thị Thanh Hà. Cử nhân (Bachelor) Điện toán.

5. Cô Lê Hà. Thạc sĩ (Master) Nhân Sự.

6. Thầy Trần Khang.
Thạc sĩ (Master) Đang trình luận án Tiến sĩ

7. Thầy Lê Trung Kỳ. Tiến sĩ (Doctor)

8. Cô Võ Thị Như Mai.
Thạc sĩ (Master) Giáo Dục. Giáo viên tại Úc

9. Cô Trần Đinh Anh Nhi.
Cử Nhân (Bachelor) Tài Chánh Và Kế Toán.

10. Cô Lâm Bích Phượng. Thạc sĩ (Master) Kê Toán.

11. Cô Nguyễn Tâm. Thạc sĩ (Master) Quản Trị Kinh Doanh.

12. Thầy Phan Công Thành. Thạc sĩ (Master) Xây Dựng.

Xin liên lạc ông Lê Gia Đoàn, Hội Trưởng, điện thoại 0435 586 760

Thầy Phạm Phước Hải, Hiệu Trưởng, điện thoại 0421 999 372

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »