Truong Viet Ngu Chanh Tin

Truong Viet Ngu Chanh Tin Muốn đăng ký cho các em học Tiếng Việt, xin vui lòng liên lạc với : Gia Đình Phật Tử Chánh Xem thêm

0893433230 / 0403506173

19 , BRADFORD PLACE, MARRANGAROO, WESTERN AUSTRALIA 6064

Claim this Business

Truong Viet Ngu Chanh Tin

Muốn đăng ký cho các em học Tiếng Việt, xin vui lòng liên lạc với :
Gia Đình Phật Tử Chánh Tín hoặc Chùa Phổ Quang : 19 Bradford Place – Marangaroo WA 6064

Tel: (08) 9343 3230 Fax : (08) 9343 1446
Email: phoquangtu@yahoo.com.au

Nguyễn Thượng Dật – Mob : 0403 506 173

Attachments: cac truong Viet Ngu khac

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »