Văn Phòng Khai Thuế Xem thêm

0892754745 / 0402918378

9, BOYLE PLACE, Perth, Perth

Claim this Business

Văn Phòng Khai Thuế & Kế Toán TL ACCOUNTANCY
INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS
BUSINESS ADVISORS & REGISTERED TAX AGENT

Chuyên đảm nhận mọi dịch vụ liên hệ đến việc :

  • Khai thuế lợi tức cho cá nhân và các doanh nghiệp.
  • Khai thuế 1 tháng, 3 tháng và nguyên năm GST và đăng ký ABN / GST.
  • Giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại.
  • Cố vấn thương mại, thành lập công ty và đăng ký hành nghề.
  • Thành lập riêng sổ sách về tiền Hưu trí.
  • Giúp coi sổ sách của shop và hồ sơ mà quí vị định mua.
  • Cố vấn kế hoạch về thuế vụ.

TTL & Associates
VĂN PHÒNG KẾ TOÁN UY TÍN CỦA CỘNG ĐỒNG LÊ THANH TIẾN

Chuyên đảm nhận mọi dịch vụ liên hệ đến việc:

  • Khai thuế lợi tức, thuế GST cho cá nhân, tổ hợp, hợp doanh và công ty.
  • Áp dụng kỹ thuật tối tân BankLink để giữ gìn sổ sách và báo cáo tài chánh định kỳ một cách chính xác, nhanh chóng và ít tốn kém.
  • Cố vấn về việc kế hoạch hoá tài chánh, quản lý và điều hành cơ sở kinh doanh.
  • Cố vấn về việc thành lập công ty, chọn lựa hình thức kinh doanh thích hợp hoàn cảnh gia đình.
  • Giải quyết các khó khăn liên quan đến thuế vụ và lương bổng công nhân.
  • Thành lập riêng sổ sách về tiền Hưu trí.
  • Hướng dẫn cách giữ gìn sổ sách theo yêu cầu của chính phủ.

Xin liên lạc LÊ THANH TIẾN

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »