Tag Team Pest Control

Tag Team Pest Control We Xem thêm

0403288012

PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

Claim this Business

Tag Team Pest Control

We specialize in:

  • The treatment of spiders, cockroach, rodents, termites, fleas, ants, bees, wasp and other pest for home, commercial or rental properties.
  • Chemical Termite Barriers to protect and reduce the chance of termites attacking your house.
  • Part A pre-treat and part B perimeter spray to soil before new house is built.
  • Termite & Timber Pest inspections to existing or before buying a house.
  • Licensed under health department and abide to Australian standards.

Đặc biệt chúng tôi chuyên trị và phòng ngừa các loại:

  • Nhện, gián, loài gặm nhấm, mối, bọ chét, kiến, ong, và nhiều loại khác cho nhà, hãng xưởng hay những nhà thuê.
  • Thuốc xử dụng với chất lượng tốt để bảo vệ và giảm sự tấn công của mối đến ngôi nhà.
  • Nhận xịt thuốc chống mối trước khi xây cất nhà.
  • Nhận kiểm tra cho những căn nhà trước khi mua.
  • Đúng tiêu chuẩn và thực hành những luật lệ yêu cầu của nước Úc.

Hãy gọi Khiêm cho những yêu cầu trên: 0403 288 012

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »