Lắp đặt Ăng Ten Truyền Hình Camera & Alarm

Lắp đặt Ăng Ten Xem thêm

Claim this Business

Lắp đặt Ăng Ten Truyền Hình Camera & Alarm

Chúng tôi hân hạnh cung cấp quý Đồng Hương các dịch vụ sau:

  • Lắp đặt ăng ten thu sóng vệ tỉnh các kênh truyền hình Việt Nam, phim Hongkong,
    không thu lệ phí hàng tháng.
  • Lắp đặt hệ thống I.P Camer, HD 4.0 megapixels cho office, lunch bar, IGA, coffee nhà...
  • Lắp đặt digital Antenna.
  • Chúng tôi có đầy đủ license để cài đặt trong shopping.

Mọi chi tiết xin liên hệ Di động: Anh Hùng (Anthony) - 0402 489 047
Email: hungp34@iinet.net.au

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »