Pet Cremation & Funeral Services

PET CREMATION & PET FUNERAL SERVICES DỊCH VỤ HỎA TÁNG & TANG LỄ THÚ CƯNG Services offered: Same Day Pet Cremation Service Xem thêm

0893062736 / 0450477297

2/26 Greenwich Parade, Neerabup, WA, 6031

Claim this Business

PET CREMATION & PET FUNERAL SERVICES

DỊCH VỤ HỎA TÁNG & TANG LỄ THÚ CƯNG

Services offered:

 • Same Day Pet Cremation Service
 • On site Garden of Rest for Families
 • Pet Funeral Services
 • Large Selection of Urns & Memorabilia
 • Cremation Viewing Available
 • Private Cremations with 100% ash return
 • Home & Vet collection
 • Familiar with Asian & Vietnamese Cultures

Các dịch vụ của chúng tôi:

 • Hỏa táng thú cưng trong ngày
 • Tưởng niệm với thú cưng tại chỗ cho gia đình trước khi hỏa táng
 • Tang lễ cho thú cưng
 • Nhiều lựa chọn cho bình tro cốt và vật dụng kỷ niệm
 • Có thể theo dõi trong suốt quá trình hỏa táng
 • Hỏa táng riêng biệt với 100% tro của chính thú cưng của bạn
 • Thu gom thi thể tại nhà và phòng khám
 • Lễ tang gần gũi với văn hóa Á Đông và Việt Nam

Mọi thông tin xin liên lạc:

Email & Website:
Support@passingpaws.com.au
Lee@passingpaws.com.au

Tel:     (08) 9306 2736
Fax:     (08) 9306 2741
Mob:     0450 477 297

Address: 2/26 Greenwich Parade, Neerabup, WA, 6031

Attachments: Pet Cremation Service_A4 2017

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »