HLB Lawyer

Henrik Bendtsen For Your Xem thêm

0892448818 / 0424477649

SHOP 8, MORRIS PLACE, INNALOO, WESTERN AUSTRALIA 6018

Claim this Business

Henrik Bendtsen

For Your Legal & Conveyancing Needs

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Chúng tôi đảm trách dịch vụ pháp lý bằng chính ngôn ngữ của bạn: tiếng Anh - Việt Nam

Settlement and Contract law: Luật Nhà Đất – Thương mại
- Chuyển Nhượnng Bất Động Sản – Nhà - Đất - Property - House
- Sang nhựơng Thương vụ - Farm - Farm land - Business
- Luật về hợp đồng thương mại - Contracts
- Làm đại diện cho những hợp đồng thương vụ. - Powers of Attorney
- Thành lập trust account - Trust Account
- Làm bảo chứng cho giấy tờ về banking - Bank and Guarantee Advice
- Luật về bảo hiểm và hưu trí - Superannuation Law
- Quyền thừa kế của thân nhân người quá cố. - Survivorship Applications

Family Law: Luật Gia Đình
- Li dị - Phân chia tài sản - Divorced - Financial agreements
- Quyền lợi cho Con Cái - Children
- Thừa Kế - Thực thi di chúc - Làm di chúc - Wills - Deceased Estate
- Phân định tài sản trước hôn nhân - Prior to marriage, Separation

Migration Law: Luật Di Trú - Tất cả vấn đề về Di Trú
- Diện Du Lịch - Du học - Student Visa - Visitor Visa
- Việc Làm - Tay nghề chuyên môn - Working Visa - Skills
- Hôn Nhân - Cha mẹ - Con cái - Married - Children - Parents

Liên hệ: Van Khoi Ngo
BSc. Science - Dip. Law Enforcement
Grad. Cert. Aust. Migration Law - Practice

Shop 8, Morris Place, Innaloo (Top of the hill behind the Saint George Hotel)
Phone: 9244 8818 or 0424 477 649

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »