Gordon Q.C.Du & Associates Pty

GORDON Q.C. DU & Xem thêm

Mon

09:00 AM - 06:00 PM

Tue

09:00 AM - 06:00 PM

Wed

09:00 AM - 06:00 PM

Thu

09:00 AM - 06:00 PM

Fri

09:00 AM - 06:00 PM

Sat

- by Appointments -

Claim this Business

GORDON Q.C. DU & ASSOCIATES PTY LTD

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ & KẾ TOÁN

(Gordon) Dư Quốc Cường

Tốt Nghiệp Đại Học Kế Toán Tây Úc

REGISTERED TAX AGENTS

Cựu Thành Viên Hội Kế Toán Úc Châu

CHUYÊN ĐẢM NHẬN:

  • Giải quyết các khó khăn về thuế vụ và GST và giải thích luật thuế mới nhất.
  • Giữ số sách cho các cơ sở thương mại và lương bổng nhân viên.
  • Khai thuế lợi tức cho cá nhân và các cơ sở kinh doanh.
  • Khai thuế GST cho mỗi tháng hoặc 3 tháng.
  • Giúp kiểm tra số sách của shop mà Quý vị định mua.
  • Cố vấn thương mại, thành lập công ty và đăng ký hành nghề.
  • Đăng ký và thành lập công ty trong vòng một tiếng.
  • Đăng ký ABN/GST.
  • Giúp mượn tiền mua nhà và shop.

Hơn 23 năm kinh nghiệm và phục vụ tận tâm.
Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi cho Cường (Gordon) hoặc Ngọc.

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »