DNQ Graphic Signs

DNQ GRAPHIC SIGNS Trang bị hệ thống Computer sign making & Digital Printing. We design, manufacture  & install all types of Xem thêm

0893437781 / 0468638253

33, BLOODWOOD DRIVE, MARANGAROO, WESTERN AUSTRALIA 6064

Claim this Business

DNQ GRAPHIC SIGNS

Trang bị hệ thống Computer sign making & Digital Printing. We design, manufacture  & install all types of commercial signages.

  • General sign writing
  • Computer letters & graphics
  • Design & logo
  • Digital inkjet printing

Chuyên thiết kế và thực hiện các loại bảng hiệu

  • Vẽ bảng hiệu quảng cáo
  • Cắt chữ vinyl – perspex – foam
  • Làm đèn hộp – thay mặt plastic
  • Magnetic sign cho xe & tàu
  • Vẽ kiểu mẫu – logos
  • In trên vinyl bằng digital printer.

Xin liên lạc Dương Ngọc Quế - 0468 638 253 / 93437781

33 Bloodwood Drive, Marangaroo, WA 6064
Email: dnqgraphicdesign@gmail.com

Attachments: DNQ Graphic Signs VYP 2016

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »