Alegend Finance

Alegend Finance FIRST Xem thêm

0469 002 002

PO BOX 4003, ALEXANDER HEIGHTS, PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000, Perth

http://WWW.ALEGEND.COM.AU/

Claim this Business

Alegend Finance

FIRST CLASS ACCOUNTANT & TAX SPECIALIST
Văn phòng khai Thuế & kế toàn

Chuyên đảm nhận dịch vụ báo cáo thuê và kê toán

 • Giải quyết tất cả các khó khăn liên quan đến thuê và kê toán.
 • Hỗ trợ khai thuế cuối năm cho cá nhân và doanh nghiệp.
 • Khai thuê GST / BAS /PAYROLL.
 • Đăng kí ABN /GST /PAYG/ TFN.
 • Cố vấn đầu tư tài chính, thành lập công ty & doanh nghiệp mới.
 • Giúp mượn tiền mua nhà và kinh doanh.

Đặc biệt: Lấy tiền thuế lại trong 10 ngày

 • Giúp kiểm tra số sách tài chính của shop / cơ sở thương mại mà quí khách định mua.
 • Giúp quí khách kiểm tra hợp đồng thuê shop, cơ sở kinh doanh.
 • Sử dụng nhiều phần mềm hiện đại như XERO / MYOB / REKON để báo cáo tài chính kế toán một cách chính xác, nhanh, và hiệu quả nhất.
 • Cập nhật luật thuế mới nhất cho doanh nghiệp.
 • Tư vẫn phương án để giảm thuê đến mức thấp nhất mà vẫn đúng luật.

Xin liên lạc Aaron Phong Ho

Phone: 0469 002 002
Email: aaron@alegend.com.au  Website: www.alegend.com.au
Address: 5/2 Mulgul Road MALAGA WA 6090

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »