Tam’P Driving School

TAM’P DRIVING show more

0893431431 / 0430231306

MIRRABOOKA, WESTERN AUSTRALIA 6061

Claim this Business

TAM’P DRIVING SCHOOL

Instructor : TAM NGUYEN
Certificate III Motor Vehicle Driving Instruction

Learn to Drive Safely with a Caring Experienced Instructor, catering for the Nervous and Discouraged

  • Professional Service and Instruction
  • Excellent Pass Rate
  • Competitive Rates

Đến với TAM’P driving school :

  • Quí vị sẽ được hướng dẫn tận tâm­ về luật lệ giao thông, một cách đúng đắn, dễ hiểu và an toàn.
  • Quí vị sẽ hài lòng với kỷ luật lái xe chuyện nghiệp và hướng dẫn một cách đạo đức.
  • Giá cả phải chăng phục vụ Quí Đồng Hương.
  • Giá đặc biệt cho học sinh và pensioners.

Xin vui lòng liên lạc ngay với TAM’P - 0430 231 306
A/H sau 6 giờ chiều (08) 9343 1431

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »